NL
Choose your language
 
Follow us on
Cultuur

Muziek

Gezangen

We weten dat oude liederen dikwijls heilig waren en door priesters werden gezongen in de marae of tijdens bepaalde ceremonieën.

Daarnaast waren er ook volkse liederen voor gebeurtenissen uit het dagelijkse leven. Zo werd er bij groepsactiviteiten op tapa (een stof geweven van schors) geslagen. Op de Markiezeneilanden werden de gezangen tijdens religieuze ceremonieën dikwijls alleen begrepen door de priesters. Ze werden begeleid door percussie en handgeklap.

Tijdens festivals weerklonken gezangen op het ritme van de pahu-trommels. De breuk met het verleden is het grootst in de muziek. Misschien omdat niemand de moeite gedaan heeft om de muziek op te schrijven, of omdat de Europese invloed zich erg vroeg heeft laten voelen.

Die Europese invloed begon met de volkse liedjes en muziek van de zeelieden. Dan kwamen de missionarissen met hun lofzangen en hymnes. De himene is een kruising tussen de religieuze hymnes die door de eerste protestantse missionarissen werden meegebracht en meerstemmige Tahitiaanse gezangen uit de tijd van vóór de Europeanen.

De belangrijkste soorten himene zijn de himene tarava, himene ru'au en ute. De twee eerstgenoemde zijn geworteld in de Engelse protestantse liturgie en de periode voor de komst van de Europeanen. In beide vormen van muzikale expressie wordt over het algemeen een legendarische god, een beroemde leidersfiguur of een dier geprezen en worden heel poëtische woorden gebruikt. Ieder eiland, iedere streek heeft zijn eigen interpretaties.

close