NL
Choose your language
 
Follow us on
Algemene info

Trouwen op Tahiti

Se marier à Tahiti, en Polynésie française
© Bora Bora Pearl Beach Resort

De volgende documenten moeten worden bezorgd aan het gemeentehuis waar het huwelijk zal worden voltrokken:

 • afschrift van de geboorteakte (maximaal 6 maanden voor het huwelijk uitgegeven) van de bruid en bruidegom,
 • factuur van de elektriciteits-, telefoon- of watermaatschappij die bewijst dat je één maand ononderbroken op Tahiti en zijn eilanden verblijft (als de elektriciteitsfactuur niet op naam van de bruid of bruidegom staat, moet de rekeninghouder het verblijf van de bruid en bruidegom bevestigen en een kopie van zijn identiteitskaart bezorgen),
 • exemplaar van het huwelijkscontract, als dat is opgesteld door een notaris,
 • afschrift van de geboorteakten van de kinderen,
 • identiteitskaart van de getuigen, met hun beroep en adres,
 • voor militairen, bewijs van beroep.

Hier is de lijst van de gemeentehuizen op de eilanden.

Voorwaarden om te huwen

 • De bruid en bruidegom moeten minstens 18 jaar oud zijn.
 • Geen van beiden mag op het ogenblik van het huwelijk gehuwd zijn.
 • De bruid en bruidegom moeten van een ander geslacht zijn.
 • De bruid en bruidegom mogen geen rechtstreekse afstammelingen zijn.
 • De bruid en bruidegom mogen geen Franse onderdanen of ingezetenen zijn.
 • De bruid en bruidegom moeten elk een getuige kiezen die minstens 18 jaar oud moet zijn (als de gekozen getuige niet aanwezig is, kan het gemeentehuis voor een getuige zorgen).

Vereiste documenten

 • De aanvraag voor een huwelijk in Frans-Polynesië door buitenlandse burgers moet worden ingevuld.
 • Beide toekomstige echtgenoten moeten een ondertekende en gedateerde brief richten aan de burgemeester van de gekozen gemeente voor de huwelijksceremonie.
 • Een kopie van het paspoort van de bruid en bruidegom is vereist als identiteitsbewijs.
 • Een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van bruid en bruidegom met een “apostille” (belangrijk: maximaal 6 maanden voor de huwelijksdatum uitgegeven). Beide geboorteafschriften en de “Apostille” moeten in het Frans vertaald worden door een erkende vertaler en gelegaliseerd door het Franse consulaat. Vertalers vind je op de website van het consulaat.
 • Een “getuigschrift van ongehuwde staat” (“Certificat de Celibat”) ondertekend door een advocaat, in het Frans vertaald en door het Franse consulaat gelegaliseerd. Advocaten vind je op de website van het consulaat.
 • Bewijs van woonst voor beide toekomstige echtgenoten (een rekening van een nutsbedrijf of om het even welke andere rekening waarop de namen en woonplaats zijn vermeld, is voldoende). Een fotokopie van rekeningen voor beide toekomstige echtgenoten wordt aanvaard.
 • Als er bij de notaris een huwelijkscontract is opgesteld, moet dat in het Frans vertaald worden en gelegaliseerd door het Franse consulaat.

Stuur alle documenten op naar Frans-Polynesië!

 • Verstuur alle documenten naar de burgemeester van de gemeente waar je wilt huwen, ten minste 45 dagen voor de ceremonie.
 • Het gemeentehuis zal dan met de bruid en bruidegom contact opnemen over de goedgekeurde datum en het tijdstip van het huwelijk.

Over de ceremonie

 • Op de dag van de ceremonie gaan bruid en bruidegom, hun gasten en getuigen naar het gemeentehuis (Mairie).
 • De burgemeester (of een aangewezen vervanger) volbrengt de ceremonie in aanwezigheid van minstens 2 getuigen in de taal die de toekomstige echtgenoten hebben gekozen.
 • Na de ceremonie overhandigt de burgemeester een huwelijksakte aan de echtgenoten. De akte is gedateerd en ondertekend door de burgemeester van de gemeente waar het huwelijk plaatsvindt.

FAQs: Huwen in Frans-Polynesië

V: Moet je minstens een bepaalde periode op de eilanden verblijven voordat je wettelijk kunt trouwen op Tahiti?
A: Neen, sinds mei 2009 kun je in Frans-Polynesië huwen op de dag dat je op de eilanden aankomt.

V: Wat zijn de voorwaarden om in Frans-Polynesië te trouwen?
A: Om in Frans-Polynesië te kunnen huwen, moeten beide toekomstige echtgenoten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De bruid en bruidegom moeten minstens 18 jaar oud zijn.
 • Geen van beiden mag op het ogenblik van het huwelijk gehuwd zijn.
 • De bruid en bruidegom moeten van een ander geslacht zijn.
 • De bruid en bruidegom mogen geen rechtstreekse afstammelingen zijn.
 • De bruid en bruidegom mogen geen Franse onderdanen of ingezetenen zijn.
 • De bruid en bruidegom moeten elk een getuige kiezen die minstens 18 jaar oud moet zijn (als de gekozen getuige niet aanwezig is, kan het gemeentehuis voor een getuige zorgen).

V: Hoe lang duurt de huwelijksprocedure?
A: De hele procedure neemt zowat 3 tot 5 maanden in beslag vanaf het ogenblik dat de vereiste documenten zijn aangevraagd tot het tijdstip waarop de toekomstige echtgenoten een goedgekeurde huwelijksdatum krijgen. Belangrijk om weten is dat de voor eensluidend verklaarde afschriften van de geboorteakten maar 6 maanden geldig zijn vanaf de datum van uitgifte. Vraag die afschriften dus niet vroeger dan 6 maanden voor de huwelijksdatum aan. De eigenlijke huwelijksceremonie in het stadhuis duurt niet langer dan 30 minuten.

V: Welke documenten heb je nodig om te trouwen in Frans-Polynesië?
A: De volgende 8 documenten moeten minstens 45 dagen voor de voltrekking van het huwelijk in het gemeentehuis ingevuld verstuurd worden naar Frans-Polynesië:

 • Een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van bruid en bruidegom (belangrijk: maximaal 6 maanden voor de huwelijksdatum uitgegeven). Beide geboorteafschriften en de “apostille” moeten in het Frans vertaald worden door een erkende vertaler en gelegaliseerd door het Franse consulaat. Vertalers vind je op de website van het consulaat.
 • Een apostille om de authenticiteit van het afschrift van de geboorteakte te bewijzen
 • De aanvraag voor een huwelijk door buitenlandse burgers in Frans-Polynesië
 • Een brief aan de burgemeester van de gemeente waar het huwelijk zal plaatsvinden
 • Het bewijs van ongehuwde staat
 • Een kopie van het paspoort van de bruid en bruidegom
 • Bewijs van woonst van beide toekomstige echtgenoten
 • Een huwelijkscontract (optioneel)

V: Welke documenten moeten in het Frans vertaald worden?
A: Vier documenten moeten in het Frans vertaald worden en door het Frans consulaat worden goedgekeurd voordat ze naar Frans-Polynesië worden verstuurd. Het gaat om:

 • Voor eensluidend verklaarde afschriften van de geboorteakten
 • De Apostilles
 • Het bewijs van ongehuwde staat
 • Het huwelijkscontract (optioneel)

V: Wat is een apostille?
A: Een apostille is een internationaal erkend document, waarmee officiële documenten (geboorteakten…) in andere landen kunnen worden gebruikt. Meer informatie over de apostille vind je op http://www.apostille.com.au/hague-convention

V: Wat als een of beide toekomstige echtgenoten gescheiden zijn? Zijn er extra voorwaarden voor gescheiden personen?
A: Als je al eens gehuwd was, maar nu gescheiden, kun je wettelijk trouwen in Frans-Polynesië. De echtscheiding moet volledig achter de rug zijn voordat je opnieuw kunt trouwen in Frans-Polynesië. De echtscheidingsdocumenten kunnen aan de advocaat van de bruid/bruidegom worden bezorgd, die kan helpen om het bewijs van ongehuwde staat te verkrijgen.

close